Konkursy ofert

Program regionalny

INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Firma GAMESYSTEM s.c. M. Rymarz – T. Czajkowski, działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert.

Planowane inwestycje są elementami projektu pn. "Wielokulturowość + Innowacyjność + Turystyka = Sukces" dofinansowanego w ramach naboru wniosków do Działania 1.1 "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości", Schemat B "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zapraszamy do złożenia oferty na:

24.04.2012 r. – Otwarcie konkursu ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. "PRACE BUDOWLANE"

Pobierz ZAPROSZENIE

09.05.2012 r. – Zamknięcie postępowania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "PRACE BUDOWLANE"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

ZAUFALI NAM

Aby poprawinie wyświetlić tą część strony wymagany jest Flash Player.
Kliknij tutaj aby go pobrać.